Zarządzanie kosztami i kosztorysowanie

Nasi specjaliści od finansów posiadają umiejętności i wiedzę oraz narzędzia niezbęde do oszacowania budżetu projektu jeszcze na etapie analizy wykonalności.
Dążymy do zapewnienia wysokiego zwrotu z iwestycji na każdym z naszych projektów.

Zarządzanie kosztami i kosztorysowanie

Nasi specjaliści od finansów posiadają umiejętności i wiedzę oraz narzędzia niezbęde do oszacowania budżetu projektu jeszcze na etapie analizy wykonalności.
Dążymy do zapewnienia wysokiego zwrotu z iwestycji na każdym z naszych projektów.

Zarządzanie kosztami i kosztorysowanie

Nasi specjaliści od finansów posiadają umiejętności i wiedzę oraz narzędzia niezbęde do oszacowania budżetu projektu jeszcze na etapie analizy wykonalności.
Dążymy do zapewnienia wysokiego zwrotu z iwestycji na każdym z naszych projektów.

QUANTITY SURVEYING

BUDŻETY, SZACOWANIE

ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

ZARZĄDZANIE ZMIANAMI

OCENA NIERUCHOMOŚCI

MONITOROWANIE KREDYTÓW

ZARZĄDZANIE UMOWAMI

 Skillset

QUANTITY SURVEYING

BUDŻETY, SZACOWANIE

ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

ZARZĄDZANIE ZMIANAMI

OCENA NIERUCHOMOŚCI

MONITOROWANIE KREDYTÓW

ZARZĄDZANIE UMOWAMI

Projekty w których zarządzamy kosztami