Talenty i kultury

Issam Nacouzi

LIDER ODDZIAŁÓW EUROPEJSKICH

Issam jest liderem zespołu Europtima na Europę
i Associate Director.
Jest ekspertem Construction Managementu z umiejętnością przywództwa motywacyjnego… i poczuciem humoru!
Issam jest powiernikiem swoich Klientów
ze znajomością i doświadczeniem w formule budowy VEFA, CPI, generalnym wykonawstwie nowych budynków oraz renowacji.