AKTUALNOŚCI

Aktualności i media

WIADOMOŚCI

Europtima podpisuje protokół ustaleń

04/09/2020

NEWS

Europtima signs an MOU

04/09/2020

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Prezydent Europtimy, Gaby Tayoun, podpisał porozumienie z Uniwersytetem w Balamand (UOB), reprezentowanym przez Rektora Uniwersytetu dr Eliasa Warraka w Libanie.

Porozumienie ma na celu ułatwienie wymiany specjalistów między UOB i Europtimą, szczególnie w obszarach: budownictwa, technologii i rozwiązań w zakresie zarządzania, inżynierii i wykonawstwa, nieruchomości, zarządzania technicznego/inspektorów nadzoru, doradztwa, GIS, kosztorysów, finansów. Promuje również udział studentów i absolwentów w szkoleniach, stażach, rekrutacji, warsztatach, projektach i seminariach, co będzie korzystne zarówno dla UOB jak i Europtimę oraz ich społeczności.
Protokół jest następstwem długiej serii spotkań z wyższą kadrą zarządzającą Uniwersytetu oraz efektem owocnej współpracy pomiędzy Centrum Karier UOB i Europtimą.

Z przyjemnością powitaliśmy już 5 studentów UOB na stażach internetowych latem 2020 roku. Europtima cieszy się z perspektywy stałej współpracy z Uniwersytetem w Balamand, opartej na tożsamych przekonaniach w obszarze promowania talentów, kultur, praktycznej wiedzy i edukacji młodego pokolenia.

GALLERY