history

35

Lata

Zaufanie

Klient jest najważniejszy

Diversity

Różnorodność

Przekrój sektorowy

talents-&-cultures

Talenty i kultury

Międzynarodowi znawcy

35

Years

Trust

Client Core

Diversity

Multi-Sectors

Talents & Cultures

Multi-national Connoisseurs

Szanujemy odwagę i wizję Inwestorów oraz Przedsiębiorców. Ich zaangażowanie i odwaga są motorem rozwoju świata. Zobowiązujemy się, aby każdy projekt i inwestycja stały się historią sukcesu. Nasi pracownicy pochodzą ze wszystkich zakątków świata. Kochamy i szanujemy ich pochodzenie, różnorodność, talenty i kultury, które wzbogacają doświadczenia naszych klientów. Optymalizujemy każdy projekt, aby uzyskać równowagę między estetyką, jakością, zrównoważonym rozwojem, kosztami oraz integracją zbudowanego obiektu z otoczeniem. Ustanawiamy procedury projektowania i specyfikacji materiałów, promując recykling i poszanowanie efektywnego zarządzania zasobami Ziemi.

INTERNATIONAL
CONSTRUCTION
AND
PROJECT
MANAGERS

engagement and boldness are the drivers of the world’s development. We commit to making every project and investment a success story Our staff come from all corners of the world. We love and respect their backgrounds diversity, Talents & Cultures that enrich our clients’ experience We optimize every project to create balance between aesthetics, qualitysustainability, cost and the integration of the built product, respecting ourEnvironment & Community. We enact the procedures for the designs and specifications of materials, promoting recycling and respecting efficient management of Earth Resources.

35
Lata
Trust

Client Core

Diversity

Multi-Sectors

Talents & Cultures

Multi-national Connoisseurs

We Respect the courage and the vision of Investors & Entrepreneurs. Their engagement and boldness are the drivers of the world’s development. We commit to making every project and investment a success story Our staff come from all corners of the world. We love and respect their backgrounds diversity, Talents & Cultures that enrich our clients’ experience We optimize every project to create balance between aesthetics, quality sustainability, cost and the integration of the built product, respecting our Environment & Community. We enact the procedures for the designs and specifications of materials, promoting recycling and respecting efficient management of Earth Resources
We recruit the best designers
and builders, provide all the
tools, manuals and rules to drive
our projects towards the set
dates and budgets

MANAGEMENT

We set budget targets at
feasibility and manage them
through all the stages of the
project to make sure our
investors’ objectives
are respected

CONSTRUCTION
ECONOMICS

Organized in swot teams, our experts mobilize at short notice to deliver solutions to challenges.

ADVISORY &
SOLUTIONS

Our experts in contracts and construction bring a wealth of knowledge in advising clients on
actions necessary to diligently
monitor construction projects developments

DE-RISKING

We structure, lead, and deliver infrastructure and logistics projects for public stakeholders.

PPP

We are at the forefront of
developing bespoke technology
that enhances our clients
experience and direction of their
investments

TECHNOLOGY IN
CONSTRUCTION

Rekrutujemy najlepszych projektantów i wykonawców, oraz zapewniamy wszelkie narzędzia, wytyczne i praktyki, aby nasze projekty były realizowane w ustalonych terminach i planowanym budżecie

 

Zarządzanie

Ustalamy cele budżetowe pod kątem wykonalności i zarządzamy nimi na wszystkich etapach zarządzania projektem, aby mieć pewność, że cele inwestorów są osiągane.

Zarządzanie
kosztami

Nasi eksperci zorganizowani w dopasowane zespoły mobilizują się w krótkim czasie, aby rozwiązywać problemy klientów

Doradztwo
i Rozwiązania na miarę

Nasi eksperci posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w doradzaniu klientom jak monitorować proces inwestycyjny

Minimalizowanie
Ryzyka

Organizujemy, prowadzimy i dostarczamy projekty infrastrukturalne i logistyczne dla interesariuszy publicznych.

PPP

Jesteśmy w czołówce opracowując dedykowane rozwiązania technologiczne, które zapewniają lepszy przebieg i ukierunkowanie inwestycji

Technologia
w budownictwie