history

35

Lata

Zaufanie

Klient jest najważniejszy

Diversity

Różnorodność

Przekrój sektorowy

talents-&-cultures

Talenty i kultury

Międzynarodowi znawcy

35

Years

Trust

Client Core

Diversity

Multi-Sectors

Talents & Cultures

Multi-national Connoisseurs

Szanujemy odwagę i wizję Inwestorów oraz Przedsiębiorców. Ich zaangażowanie i odwaga są motorem rozwoju świata. Zobowiązujemy się, aby każdy projekt i inwestycja stały się historią sukcesu. Nasi pracownicy pochodzą ze wszystkich zakątków świata. Kochamy i szanujemy ich pochodzenie, różnorodność, talenty i kultury, które wzbogacają doświadczenia naszych klientów. Optymalizujemy każdy projekt, aby uzyskać równowagę między estetyką, jakością, zrównoważonym rozwojem, kosztami oraz integracją zbudowanego obiektu z otoczeniem. Ustanawiamy procedury projektowania i specyfikacji materiałów, promując recykling i poszanowanie efektywnego zarządzania zasobami Ziemi.

Zarządzanie
projektami i
budową na skalę
międzynarodową

engagement and boldness are the drivers of the world’s development. We commit to making every project and investment a success story Our staff come from all corners of the world. We love and respect their backgrounds diversity, Talents & Cultures that enrich our clients’ experience We optimize every project to create balance between aesthetics, qualitysustainability, cost and the integration of the built product, respecting ourEnvironment & Community. We enact the procedures for the designs and specifications of materials, promoting recycling and respecting efficient management of Earth Resources.

35

Years

Trust

Client Core

Diversity

Multi-Sectors

Talents & Cultures

Multi-national Connoisseurs

Szanujemy odwagę i wizję Inwestorów oraz Przedsiębiorców. Ich zaangażowanie i odwaga są motorem rozwoju świata. Zobowiązujemy się, aby każdy projekt i inwestycja stały się historią sukcesu. Nasi pracownicy pochodzą ze wszystkich zakątków świata. Kochamy i szanujemy ich pochodzenie, różnorodność, talenty i kultury, które wzbogacają doświadczenia naszych klientów. Optymalizujemy każdy projekt, aby uzyskać równowagę między estetyką, jakością, zrównoważonym rozwojem, kosztami oraz integracją zbudowanego obiektu z otoczeniem. Ustanawiamy procedury projektowania i specyfikacji materiałów, promując recykling i poszanowanie efektywnego zarządzania zasobami Ziemi.

Rekrutujemy najlepszych projektantów i wykonawców, oraz
zapewniamy wszelkie narzędzia, wytyczne i praktyki, aby nasze projekty były realizowane w ustalonych terminach
i planowanym budżecie

Zarządzanie

Ustalamy cele budżetowe
pod kątem wykonalności i
zarządzamy nimi na wszystkich
etapach zarządzania projektem,
aby mieć pewność,
że cele inwestorów są
osiągane.

Zarządzanie
kosztami

Nasi eksperci zorganizowani w dopasowane zespoły mobilizują się w krótkim czasie, aby rozwiązywać problemy klientów

 

Doradztwo i
Rozwiązania na miarę

Our experts in contracts and
construction bring a wealth of
knowledge in advising clients
on actions necessary to
diligently monitor construction
projects developments

DE-RISKING

We structure, lead, and
deliver infrastructure and
logistics projects
for public stakeholders.

PPP

We are at the forefront of
developing bespoke technology
that enhances our clients
experience and direction of their
investments

TECHNOLOGY IN
CONSTRUCTION

Rekrutujemy najlepszych projektantów i wykonawców, oraz zapewniamy wszelkie narzędzia, wytyczne i praktyki, aby nasze projekty były realizowane w ustalonych terminach i planowanym budżecie

Zarządzanie

Ustalamy cele budżetowe pod kątem wykonalności i zarządzamy nimi na wszystkich etapach zarządzania projektem, aby mieć pewność, że cele inwestorów są osiągane.

Zarządzanie
kosztami

Nasi eksperci zorganizowani w dopasowane zespoły mobilizują się w krótkim czasie, aby rozwiązywać problemy klientów

 

Doradztwo i Rozwiązania
na miarę

Nasi eksperci posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w doradzaniu klientom jak monitorować proces inwestycyjny

 

Minimalizowanie
Ryzyka

Organizujemy, prowadzimy i dostarczamy projekty infrastrukturalne i logistyczne dla interesariuszy publicznych.

PPP

Jesteśmy w czołówce opracowując dedykowane rozwiązania technologiczne, które zapewniają lepszy przebieg i ukierunkowanie inwestycji

Technologia w
budownictwie