history

35

Lata

Zaufanie

Klient jest najważniejszy

Diversity

Różnorodność

Przekrój sektorowy

talents-&-cultures

Talenty i kultury

Międzynarodowi znawcy

35

Years

Trust

Client Core

Diversity

Multi-Sectors

Talents & Cultures

Multi-national Connoisseurs

Szanujemy odwagę  i wizję Inwestorów oraz Przedsiębiorców. Ich zaangażowanie i odwaga są motorem rozwoju świata. Zobowiązujemy się, aby każdy projekt i inwestycja stały się historią sukcesu. Nasi pracownicy pochodzą ze wszystkich zakątków świata. Kochamy i szanujemy ich pochodzenie, różnorodność, talenty i kultury, które wzbogacają doświadczenia naszych klientów. Optymalizujemy każdy projekt, aby uzyskać równowagę między estetyką, jakością, zrównoważonym rozwojem, kosztami oraz integracją zbudowanego obiektu z otoczeniem. Ustanawiamy procedury projektowania i specyfikacji materiałów, promując recykling i poszanowanie efektywnego zarządzania zasobami Ziemi.

INTERNATIONAL
CONSTRUCTION
AND
PROJECT
MANAGERS

engagement and boldness are the drivers of the world’s development. We commit to making every project and investment a success story Our staff come from all corners of the world. We love and respect their backgrounds diversity, Talents & Cultures that enrich our clients’ experience We optimize every project to create balance between aesthetics, qualitysustainability, cost and the integration of the built product, respecting ourEnvironment & Community. We enact the procedures for the designs and specifications of materials, promoting recycling and respecting efficient management of Earth Resources.

35

Years

Trust

Client Core

Diversity

Multi-Sectors

Talents & Cultures

Multi-national Connoisseurs

 Szanujemy odwagę  i wizję Inwestorów oraz Przedsiębiorców. Ich zaangażowanie i odwaga są motorem rozwoju świata. Zobowiązujemy się, aby każdy projekt i inwestycja stały się historią sukcesu. Nasi pracownicy pochodzą ze wszystkich zakątków świata. Kochamy i szanujemy ich pochodzenie, różnorodność, talenty i kultury, które wzbogacają doświadczenia naszych klientów. Optymalizujemy każdy projekt, aby uzyskać równowagę między estetyką, jakością, zrównoważonym rozwojem, kosztami oraz integracją zbudowanego obiektu z otoczeniem. Ustanawiamy procedury projektowania i specyfikacji materiałów, promując recykling i poszanowanie efektywnego zarządzania zasobami Ziemi.

Rekrutujemy najlepszych projektantów i wykonawców, oraz zapewniamy wszelkie narzędzia, wytyczne i praktyki, aby nasze projekty były realizowane w ustalonych terminach i planowanym budżecie

Zarządzanie

Ustalamy cele budżetowe pod kątem wykonalności i zarządzamy nimi na wszystkich etapach zarządzania projektem, aby mieć pewność, że cele inwestorów są osiągane.

Zarządzanie
kosztami

Nasi eksperci zorganizowani w dopasowane zespoły mobilizują się w krótkim czasie, aby rozwiązywać problemy klientów

Doradztwo i
Rozwiązania na miarę

Nasi eksperci posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w doradzaniu klientom jak monitorować proces inwestycyjny

Minimalizowanie
Ryzyka

Organizujemy, prowadzimy i dostarczamy projekty infrastrukturalne i logistyczne dla interesariuszy publicznych.

PPP

Jesteśmy w czołówce opracowując dedykowane rozwiązania technologiczne, które zapewniają lepszy przebieg i ukierunkowanie inwestycji

Technologia w
budownictwie

Rekrutujemy najlepszych projektantów i wykonawców, oraz zapewniamy wszelkie narzędzia, wytyczne i praktyki, aby nasze projekty były realizowane w ustalonych terminach i planowanym budżecie

 

Zarządzanie

Ustalamy cele budżetowe pod kątem wykonalności i zarządzamy nimi na wszystkich etapach zarządzania projektem, aby mieć pewność, że cele inwestorów są osiągane.

Zarządzanie
kosztami

Nasi eksperci zorganizowani w  dopasowane zespoły mobilizują się w krótkim czasie, aby rozwiązywać problemy klientów

Doradztwo i
Rozwiązania na miarę

Nasi eksperci posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w doradzaniu klientom jak monitorować proces inwestycyjny

 

Minimalizowanie
Ryzyka


Organizujemy, prowadzimy i dostarczamy projekty infrastrukturalne i logistyczne dla interesariuszy publicznych.

PPP

Jesteśmy w czołówce opracowując dedykowane rozwiązania technologiczne, które zapewniają lepszy przebieg i ukierunkowanie inwestycji

Technologia w
budownictwie